ФСР ЗАПАДНА СРБИЈА

zapad Адреса: Кнеза Милоша 31, 34000 Крагујевац
   
Председник: Бранко Стојаковић
 
Генерални сектерат: Раде Поповић
 
 
Контакт телефони:  034/ 310 – 989
   
 
Факс: 034/ 323 – 523
   
E-маил адреса: fsrzs@verat.net
   
Сајт:

www.fsrzs.com