Subota, 03.09.2016

Definisane sve bezbednosne mere, stadion se otvara u 18,45

Na stadionu „Rajko Mitić“ održan je organizacioni sastanak u cilju priprema za kvalifikacionu utakmicu za Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, između reprezentacija Srbije i Irske, koja se odigrava 05. septembra 2016. godine u Beogradu na stadionu „Rajko Mitić“, sa početkom u 20,45 sati. Organizacionom sastanku su prisustovali predstavnici FSS zaduženi za bezbednost, predstavnici policije, komunalne policije, gradske inspekcije, direktor stadiona i komesar za bezbednost FK „Crvena zvezda“ i predstavnici Klinike „Anlave“ i DVD „Zvezdara“ koji će biti angažovani na ovoj utakmici.

Tokom sastanka razmotreni su svi aspekti vezani za bezbedno odigravanje fudbalske utakmice i definisane bezbedonosne mere. Poseban akcenat je usmeren na rad sa navijačima i njihovo potpuno informisanje sa bezbedonosnim i drugim merama koje su predviđene u Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U cilju dodatnog informisanja navijača i izbegavanja nepotrebnih i nepoželjnih situacija podsećamo navijače na sledeće:

–     Fudbalska utakmica je proglašena utakmicom „povećanog rizika“, što zahteva striktnu primenu mera i aktivnosti definisanih u Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

–     Otvaranje svih kapija stadiona “Rajko Mitić” je u 18,45 sati

–     Kontrola ulaznica vršiće se uz korišćenje elektronskih čitača

–     Na samim ulazima u stadion pregled lica vršiće redarska služba uz asistenciju pripadnika policije i korišćenje tehničkih sredstava. Pravo ulaska u stadion biće oduzeto licu koje odbije kontrolu ili pregled redarske službe.

–     Napominjemo da je svaki ulaz pod video nadzorom, a posebnim kamerama biće evidentiran ulazak svakog lica pojedinačno

–     Za navijače reprezentacije Irske predviđeni su sektori 7 i 8 južne tribine, dok su za navijače reprezentacije Srbije predviđeni ostali sektori tribina na stadionu

–     Između navijača reprezentacije Srbije i reprezentacije Irske biće formirane tampon zone

–     Molimo navijače da ranijim dolaskom na stadion izbegnu nepotrebnu gužvu i tenziju na ulazima, a u cilju njihove zabave organizator utakmice je priredio posebni program

–     U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama pravo ulaska u stadion imaju lica koja poseduju ulaznice i lične karte, dok lica mlađa od 16 godina mogu ući uz pratnju roditelja ili staratelja

–     Ulazak u stadion biće uskraćen licu koje svojim ponašanjem ili stanjem ukazuje da može prouzrokovati bilo koji oblik nasilja, odnosno licu kome je od strane pravosudnih organa izrečena mera zabrane prisustvovanju sportskim priredbama

–    Na ogradi oko sektora teren ne mogu se kačiti transparenati koji bi ometali rad redara i službenih lica.

 

 

 

Takođe podsećamo navijače da u stadion nije dozvoljeno uneti:

–     vatreno oružje

–     predmet bilo koje vrste, koji bi se mogli koristiti za sečenje, ubod, udarac i drugi oblik povređivanja

–     boce, čaše, konzerve i posude, bilo koje vrste, kao i drugih predmeta izrađenih od čvrste ambalaže, stakla ili bilo kojeg drugog mateijala koji se može povrediti drugo lice

–     pirotehnička sredstva (vatromet, dimni prah, dimne ili druge pirotehničke bombe)

–     alkoholno piće, psihoaktivne supstance, lekove ili stimulantse

–     rasistički, ekstremistički, politički i materijal koji pravda i poziva na nasilje

–     zastave ili transparente kojisu izrađeni iz materijala koji je zapaljiv, u skladu sa nacionalnim propisima i standardima

–     gasni sprej, hemijske i supstance koje su štetne za zdravlje ili su vrlo lako zapaljive

–     nezgrapne predmete (veće od 25cm x 25cm x 25cm) kao što su: lestve, stolove, stolice, kutije, veliki torbe i ruksake, sportske torbe i kofere

–     velike količine ili role papira

–     ostale predmeta koji bi mogli narušiti bezbednosti lica ili pričiniti materijalnu štetu.

Unutar stadiona zabranjeno je:

–     vršenje nasilja i nedoličnog ponašanja,

–     paljenje vatre, ispaljivanje vatrometa, petardi, dimnih prahova, dimnih bombi ili drugi pirotehnički sredstava

–     uspinjanje i sedenje na ogradi oko sektora teren

–     ulazaženje u sektor teren

–     bacanje predmeta ili tečnosti

–     vređanje, isticanje ili širenje političke, rasističke propagande, slogana i grbova

–     ograničiti ili ometati područja namenjena za prolaz i izlazi u slučaj nužde

–     postupati na način koji se može tumačiti prema drugima kao provokativan, preteći, uvredljiv ili diskriminantan

–     upotrebiti materiju koja može prouzrokovati veće negativne posledice (otrovi, opasne i zapaljive materije i dr);

–     izazvati pretnju po život ili sigurnost sebi ili drugima, ugroziti bilo koga drugog i prouzrokovati štetu

–     ulazak u restriktivna područja (svlačionice, funkcijske prostorije, VIP i medijska područja, itd.), koji su zatvorene za javnost ili za pristup neovlašćenih lica

–     vršiti zastrašivanje, prinudu, vređanje ili provokaciju drugihljudi, uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike

–     vršenje opstrukcije redarske službe, policije, vatrogasaca i medecinske službe

–     konzumiranje alkohola i drugih supstanci koje mogu uticati na ponašanje

–     odnošenje, oštećenje i neovlašćeno korišćenje sadržaja na stadionu

–     nošenje maski koje sprečavaju identifikaciju lica

–     pisati, bojiti ili nešto staviti na strukturalne elemente, instalacije ili puteve

–     vršiti nuždu, osim u sanitarnim prostorima

–     stajati na mestu za sedenje

–     prodavati robu i ulaznice, distribuirati štampani materijal, izlagati zbirke, vršiti druge promotivne ili komercijalne aktivnosti

Na kraju podsećamo da svako lice koje uđe u stadion mora poštovati i postupati po uputstvima organizatora, redarske službe, policije, vatrogasaca, službe medicinske pomoći i oficijelnog spikera na stadionu. Svako ko se ne pridržava uputstava izdatih od navedenih lica biće mu uskaraćeno pravo boravka na stadionu i protiv istoga će biti preduzete zakonom predviđene mere.