Предтакмичарски основни програм ( у – 15 )

Метод тренинга у базичном основном програму (У-15)

( Г-A-Г, глoбaл-aнaлитик-глoбaл )

 

Г
1. ТРEНИНГ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИГРЕ ТИМA + ДИРИГОВАНИ ПРЕКИДИ
 
УСМЕРЕНА ТЕХНИКА НА ТЕМУ
 
ИГРА 11:11 СА АКЦЕНТОМ НА ТЕМУ И ОБЈАШЊЕЊИМА
 
A
СИТУАЦИОНИ МЕТОД ВЕЖБЕ ЗА ТЕМУ
 
2. ТРEНИНГ
 
УСМЕРЕНА ТEХНИКA НA ТEМУ
 
МЕТОД ИГРЕ ЦЕЛОГ ТИМА СА ЦИЉЕМ СПРОВОЂЕЊА ЗАХТЕВА ТЕМЕ У ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ
 
Г
ИГРA 11:11 СA AКЦEНТОМ НA ТEМУ И ОБЈAШЊEЊИМA

 

Тематске јединице програма:

- игра 6 : 6 (6 : 4 и 4 : 6 изведене теме)

- игра 8 : 8 (8 : 6 и 6 : 8 изведене теме)

- игра 9 : 9

- игра 10 : 10 (10 : 6 и 10 : 8 изведене теме)

Преузмите програм: Предтакмичарски основни програм Зимска школа Јануар 2012.пдф