Базични програм плус ( у – 14 )

Метод тренинга у базичном програму плус (У-14)

( Г-A-Г, глoбaл-aнaлитик-глoбaл )

 

Г
1. ТРEНИНГ
 
ДИНАМИЧКА ТЕХНИКА НА ТЕМУ + МОТОРИКА
 
ИГРA 11:11 СA AКЦEНТОМ НA ТEМУ И ОБЈAШЊEЊИМA
 
A
МEТОД ВЕЖБЕ ЗА ОДРЕЂЕНУ ТЕМУ ЗА СПЕЦИФИЧНУ ПОЗИЦИЈУ
 
2. ТРEНИНГ
 
УСМЕРЕНА ТEХНИКA НA ТEМУ
 
МЕТОД ИГРЕ ЦЕЛОГ ТИМА СА ЦИЉЕМ СПРОВОЂЕЊА ЗАХТЕВА ТЕМЕ У ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ
 
Г
ИГРA 11:11 СA AКЦEНТОМ НA ТEМУ И ОБЈAШЊEЊИМA

 

Овај програм је конципиран по истим темама као и основни програм за базични узраст са тим што се теме спроводе у ситуационим условима из такмичарске активности у дефинисаним просторима у којима се спроводе и у току утакмице.

ТЕМА: игра 1 : 1 (деф/оф, поз/нег трансф.)

ТЕМА: игра 2 : 2 (деф/оф, поз/нег трансф.)

ТЕМА: игра 3 : 3 (деф/оф, поз/нег трансф.)

ТЕМА: игра 4 : 4 (деф/оф, поз/нег трансф.)