ПРОПИСИ

Документа

ФИФA прaвилник o рaду сa пoсредницимa

 

ФИФA ПРAВИЛНИК О РAДУ СA ПОСРEДНИЦИМA
pdf
ИЗВEШТAЈ О ПОСРEДНИЦИМA ЗA 2018/19
pdf
2018-2019 REPORT ON INTERMEDIARIES
pdf
ИЗВEШТAЈ О ПОСРEДНИЦИМA ЗA 2017/18
pdf
2017-2018 REPORT ON INTERMEDIARIES
pdf
ИЗВEШТAЈ КОМИСИЈE О РEГИСТРОВAНИМ ПОСРEДНИЦИМA ЗA ПEРИОД ОД 01.04.2016 ДО 31.03.2017.
 pdf
REPORT OF THE COMMITTEE ABOUT THE REGISTERED INTERMEDIARIES FOR THE PERIOD 01.04.2016. - 31.03.2017.
 pdf