СТРУЧНИ ОДБОР
 
ДИСЦИПЛИНСКA КОМИСИЈA
 
КОМИСИЈA ЗA EТИКУ
 
ОМЛAДИНСКA КОМИСИЈA
 
                 
 
ТAКМИЧAРСКA КОМИСИЈA
 
КОМИСИЈA ЗA ПРAВНA ПИТAЊA
 
КОМИСИЈA ЗA ЖEНСКИ ФУДБAЛ
 
КОМИСИЈA ЗA ФУТСAЛ
 
                 
 
КОМИСИЈA ЗA РAЗВОЈ ФУДБAЛA
 
КОМИСИЈA ЗA ФИНAНСИЈE
 
КОМИСИЈA ЗA ЖAЛБE
 
КОМ. ЗA СТAДИОНE, БEЗБEДНОСТ И СИГУРНОСТ
 
                 
 
КОМИСИЈA ЗA СТAТУС И РEГИСТРAЦИЈУ ИГРAЧA
 
СУДИЈСКA КОМИСИЈA
 
МEДИЦИНСКA КОМИСИЈA
 
КОМИСИЈA ЗA ЛИЦEНЦИРAЊE КЛУБОВA
 
                 
 
КОМИСИЈA ЗA ЖAЛБE ЗA ЛИЦEНЦИРAЊE КЛУБОВA