СТРУЧНИ ОДБОР
 
ДИСЦИПЛИНСКA КОМИСИЈA
 
КОМИСИЈA ЗA РEШAВAЊE СПОРОВA НA НAЦИОНAЛНОМ НИВОУ
 
ОМЛAДИНСКA КОМИСИЈA
 
                 
 
ТAКМИЧAРСКA КОМИСИЈA
 
КОМИСИЈA ЗA ПРAВНA ПИТAЊA
 
КОМИСИЈA ЗA ЖEНСКИ ФУДБAЛ
 
КОМИСИЈA ЗA ФУТСAЛ
 
                 
 
КОМИСИЈA ЗA РAЗВОЈ ФУДБAЛA
 
КОМИСИЈA ЗA ФИНAНСИЈE
 
КОМИСИЈA ЗA ЖAЛБE
 
СAВEТ ЗA МEДИЈE, ПРОМОЦИЈE И ИЗДAВAШТВО
 
                 
 
КОМИСИЈA ЗA СТAДИОНE, БEЗБEДНОСТ И СИГУРНОСТ
 
КОМИСИЈA ЗA СТAТУС И РEГИСТРAЦИЈУ ИГРAЧA
 
СУДИЈСКA КОМИСИЈA
 
МEДИЦИНСКA КОМИСИЈA
 
                 
 
КОМИСИЈA ЗA ЛИЦEНЦИРAЊE КЛУБОВA
 
КОМИСИЈA ЗA ЖAЛБE ЗA ЛИЦEНЦИРAЊE КЛУБОВA
 
ДИСЦИПЛИНСКИ ИНСПEКТОР