Petak, 25.10.2013

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje

Vrhovni kasacioni sud u Beogradu usvojio je reviziju tuženog FS Srbije i rešenjem ukinio presude Apelacionog suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu po tužbi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Beograd i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

fssUkinutim presudama pogrešno je primenjeno materijalno pravo s obzirom da su nižestepeni sudovi pogrešno utvrdili da je FSS diskriminaciju po osnovu pola, učinio propisujući odredbu da su klubovi ženskog fudbala u obavezi da prilikom prelaska igračica iz jednog u drugi klub dužni da na ime naknade troškova uloženih u razvoj igračica isplate iznos od 15 odsto od naknade koju isplaćuju klubovi muškog fudbala u ovakvim slučajevima.