Utorak, 08.01.2019

LISTA ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA U SPORTU

U skladu sa Članom 10, stav 1, tačka 7 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu na uvidu je link za Listu zabranjenih supstanci za 2019. godinu.