Ponedeljak, 19.11.2018

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

O B A V E Š T E NJ E

 

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje

 

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

 

UEFA „PRO“ licenca

Seminar će se održati 21. decembra 2018. godine u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi sa početkom u 10:00h.


Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00 – 10:00.


Dostaviti sledeću dokumentaciju:


1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivivom na br.651/13, u iznosu od 60.000,00 dinara.
2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta FSS),
3. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije,
za UEFA „PRO“ licencu, dostaviti na e-mail: [email protected]

Osoba za kontakt: Milinić Biljana 064 818 0 145

UEFA „A“ licenca

Seminar će realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

FS RZS – Kragujevac – 10. i 11. decembar 2018. godine
FS RIS – Niš – 11. i 12. decembar 2018. godine
FSB – Beograd – 17. i 18. decembar 2018, godine
FSV – Novi Sad – 20. i 21. decembar 2018. godine

Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00h – 10:00h. na lokacijama koje će biti objavljene na zvanim sajtovima teritorijalnih saveza.


Dostaviti sledeću dokumentaciju:


1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivivom na br.651/13, u iznosu od 30.000,00 dinara.
2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta FSS ili sa zvaničnih sajtova teritorijalnih saveza),
3 Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije za UEFA „A“ licencu, dostaviti na e-mail adrese teritorijalnih saveza, koje ćete pronaći na njihovim zvaničnim sajtovima.

Osoba za kontakt: pronaći na zvaničnim sajtovima teritotijalnih saveza

UEFA „B“ licenca

Seminar će , realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

FS RZS – Kragijevac – 10. i 11. decembar 2018. godine
FS RIS – Niš – 11. i 12. decembar 2018. godine
FSB – Beograd – 17. i 18. decembar 2018, godine
FSV – Novi Sad – 20. i 21. decembar 2018. godine

Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00h – 10:00h. na lokacijama koje će biti objavljene na zvančim sajtovima teritorijalnih saveza.


Dostaviti sledeću dokumentaciju:


1. Izveštaj o uplati kotizacije na račune teritorijalnih saveza, koji će biti dostupni na njihovim zvaničnim sajtovima , u iznosu od 15.000,00 dinara.
2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta FSS ili sa zvaničnih sajtova teritorijalnih saveza),
3 Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije za UEFA „B“ licencu, dostaviti na e-mail adrese teritorijalnih saveza, koje ćete pronaći na njihovim zvaničnim sajtovima.

Osoba za kontakt: pronaći na zvaničnim sajtovima teritotijalnih saveza

 

Prijave:

 

Prijava za prisustvo seminaru

Prijava za obnovu UEFA B licence

Prijava za obnovu UEFA A licence

Prijava za obnovu UEFA PRO licence


CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA