Petak, 05.05.2017

Nacrti Disciplinskog i Pravilnika o registraciji za javnu raspravu

Na sednici Izvršnog odbora održanoj 10.04.2017 usvojena je odluka o utvrđivanju Nacrta pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača kao i Nacrt disciplinskog pravilnika i upućeni su na javnu raspravu.

 

Navedene Nacrte pravilnika možete ovde preuzeti:

 

1. Nacrta pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača

 

2. Nacrt disciplinskog pravilnika