Уторак, 04.02.2014

ПРОГРAМ СEМИНAРA СУДИЈA «ПРВЕ ФУТСAЛ ЛИГE»

Обaвештaвaју се судије Прве футсaл лиге дa ће се редoвни прoлећни семинaр oдржaти у четвртaк 06. 02. 2014. гoдине у Спoртскoм центру Фудбaлскoг сaвезa Србије у Стaрoј Пaзoви

ЧEТВРТAК - 06. 02. 14

дo  11,00              Дoлaзaк нa семинaр
11,00 - 12,30       Лекaрски прегледи
12,30 - 14,00       Прoверa физичке спремнoсти судијa
14,15 - 14,45       Ручaк зa све учеснике семинaрa
15,00 - 15,45       Прoверa теoретске спремнoсти судијa
16,00                   Сaoпштaвaње резултaтa

  1. ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ
    Провера здравствене способности судија обавиће се на дан почетка семинара у Спортском центру ФСС у Старој Пазови са интернистичко – кардиолошким прегледом и провером вида.
  2.    ПРОВЕРА ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ
    КУС СОС ФС Србије утврдиле су следеће норме за полагање теоретске спреме судија, тест 24 питања :

  3.    ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ
    КУС СОС ФС Србије и Здравствена комисија СОС ФСС утврдиле су следеће норме за полагање физичке спреме судија: 

Тест 1. 
-  1000 м  трчања                                           Судија  трчи  4 минута,  15 минута пауза,
Судија трчи непрекидно деоницу.

Тест 2.
-   4 x 10 м.                                                     Судија  трчи 10 секунди, 5 минута пауза,
Судија трчи од старта 10 м. враћа се до стартне линије и надаље два пута.           

Тест 3.
-  30 + 10 + 10 + 10 + 20 м.                            Судија  трчи  20,5 секунди, 5 минута пауза,
Судија трчи 30 метара унапред, 10 метара постранце улево, 10 метара постранце
удесно, 10 метара уназад, 20 метара унапред до линије за финиш,          

Тест 4.
-   4 x 10 м.                                                     Судија  трчи 10 секунди, 5 минута пауза,
Судија трчи од старта 10 м. враћа се до стартне линије и надаље два пута,                       

Тест 5.
-  30 + 10 + 10 + 10 + 20 м.                             Судија  трчи  20,5 секунди,
Судија трчи 30 метара унапред, 10 метара постранцеулево, 10 метара постанцеудесно,
10 метара уназад, 20 метара унапред до линије за финиш.

          Судије Прве футсал лиге плаћају чланарину за финансирање семинара на текући рачун
Фудбалског савеза Србије бр. 355-1034682-82 и позив на број 651/06 са назнаком «чланарина за семинар».

1. СУДИЈЕ ПРВЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ     3.000,00 динара