Најновије вести

Четвртак, 15.03.2018

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА: ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УЕФА А НИВО

images/news/grb_za_vest_c.png

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УЕФА А НИВО

1. Ђоровић Дејан2. Миловановић Ненад3. Стефановић Звездан4. Лазаров Звонко5. Радуловић Синиша6. Неђић Марко7. Јованић Марко8. Губеринић Бошко9. Ђорђевић Марко10. Михајловић Марко11. Бајић Марко12. Гавриловић Живота13. Виторовић Никола14. Божовић Марко15. Јокић Крсто16. Матејић Милош17. Луковић Александар18. Батес Стеван19. Ђурић Игор20. Љубинковић Зоран21. Драгићевић Иван22. Рашковић Миланко23. Павловић Бојан24. Павловић Ненад25. Стојмировић Александар26. Оташевић Владимир27. Пријовић Миљан28. Видић Дамњан

Уторак, 06.03.2018

ФСС на Факултету за спорт, Универзитета ”Унион – Никола Тесла”

images/news/grb_za_vest_c.png

 

Субота, 03.03.2018

Семинар за обнову УЕФА Б лиценце за тренере женског фудбала, сјајни предавачи, одлична посећеност

/images/news/zene/U-19/kamp/thumbnail - Copy.jpg

Среда, 28.02.2018

СEМИНAР ЗA ОБНОВУ УEФA "Б" ЛИЦEНЦE ЗA ЖEНСКИ ФУДБAЛ

/images/news/konkurs.png

Центaр зa едукaцију фудбaлских тренерa oргaнизује семинaр зa oбнoву УEФA „Б“ лиценце зa женски фудбaл.Семинaр ће се oдржaти 03. мaртa 2018. у Спoртскoм центру ФС Србије у Стaрoј Пaзoви, сa пoчеткoм у 10:00 сaти. Семинaр је oбaвезaн зa све тренере кoји су aнгaжoвaни у женскoм фудбaлу, кoјимa је вaлиднoст лиценце истеклa, a нaмењен је и свимa кoји су зaинтересoвaни зa стручни рaд у фудбaлу.Тренери кoји oбнaвљaју лиценцу у oбaвези су дa дoстaве следућу дoкументaцију: 1 .Фoтoкoпију лиценце и диплoме2. Дoкaз o уплaти кoтизaције3. Пријaву (преузети нa сaјту ФСС), 4. Eлектрoнску фoтoгрaфију (димензијa 21,5 х 30,5), Именoвaне фoтoгрaфије, сa нaзнaкoм лиценце, дoстaвити нa е-мaил: fss@sbb.rs

Четвртак, 14.12.2017

Тренерска елита у СЦ ФСС, обнова лиценци различитих нивоа, предавачи Јанковић, Милојевић,Ђукић, Станојевић, Павковић...

/images/news/grb_za_vest_c.png

СРПСКИ ФУДБАЛ ИЗМЕЂУ ПОСТИЗАЊА ТАКМИЧАРСКИХ РЕЗУЛТАТА И ФОРМИРАЊА ИГРАЧА