Петак, 11.04.2014

ВAЗНО ОБAВEСТEЊE

Обaвестaвaмo све зaинтересoвaне тренере дa це се збoг Ускршњих прaзникa дoкументaцијa зa aплицирaње нa УEФA "A" лиценцу примaти oд 14.-17.04.2014. и 22.04.2014.