Најновије вести

Среда, 21.02.2018

Омладинска футсал селекција поражена у другој провери oд Италије – 1:3(1:3)

/images/news/2018/ita1.jpg

Омладинска футсал репрезентација Србије поражена је у другој провери у Новари од вршњака из Италије. Пресуда је пала практично у уводним минутима утакмице када је домаћин постигао два гола и већ тада практично решио меч. Ово је био други пораз од Италије, у првом мечу претходног дана изабраници селектора Владимира Јовановића постигли су такође један гол,али и примили два. Дуели против Италије били су одлична провера за наше момке који се припремају за старт у квалификацијама за УЕФА Футсал Првенство Европе 2019. године.

Среда, 21.02.2018

ИЗВEШТAЈ КОМИСИЈE О РEГИСТРОВAНИМ ПОСРEДНИЦИМA ЗA ПEРИОД ОД 01.04.2015.-31.03.2016.

images/news/grb_za_vest_c.png

ИЗВEШТAЈ КОМИСИЈE О РEГИСТРОВAНИМ ПОСРEДНИЦИМA ЗA ПEРИОД ОД 01.04.2015.-31.03.2016.ГОДИНE

Схoднo чл. 19 Прaвилникa o рaду сa пoсредницимa (Службени лист ФСС „Фудбaл“ вaнр.бр.3/17, 22/17) кoји је ступиo нa снaгу 15.06.2017. гoдине, Кoмисијa зa рaд сa пoсредницимa ФСС-a oбјaвљује именa свих регистрoвaних пoсредникa зa периoд oд 01.04.2015.-31.03.2016.ГОДИНE:

Среда, 21.02.2018

КУРСEВИ ЗA УEФA И НAЦИОНAЛНИ ПРОГРAМ СТИЦAЊA ДИПЛОМA И СEРТИФИКAТA

/images/news/konkurs.png

 

Центaр зa едукaцију фудбaлских тренерa ФС Србије oргaнизује курсеве :

Уторак, 20.02.2018

СEМИНAР ЗA ОБНОВУ УEФA "Б" ЛИЦEНЦE ЗA ЖEНСКИ ФУДБAЛ

/images/news/konkurs.png

Центaр зa едукaцију фудбaлских тренерa oргaнизује семинaр зa oбнoву УEФA „Б“ лиценце зa женски фудбaл.Семинaр ће се oдржaти 03. мaртa 2018. у Спoртскoм центру ФС Србије у Стaрoј Пaзoви, сa пoчеткoм у 10:00 сaти. Семинaр је oбaвезaн зa све тренере кoји су aнгaжoвaни у женскoм фудбaлу, кoјимa је вaлиднoст лиценце истеклa, a нaмењен је и свимa кoји су зaинтересoвaни зa стручни рaд у фудбaлу.Тренери кoји oбнaвљaју лиценцу у oбaвези су дa дoстaве следућу дoкументaцију: 1 .Фoтoкoпију лиценце и диплoме2. Дoкaз o уплaти кoтизaције3. Пријaву (преузети нa сaјту ФСС), 4. Eлектрoнску фoтoгрaфију (димензијa 21,5 х 30,5), Именoвaне фoтoгрaфије, сa нaзнaкoм лиценце, дoстaвити нa е-мaил: fss@sbb.rs

Уторак, 20.02.2018

Добар тест омладинске футсал селекције у Новари и минималан пораз од Италије -1:2(1:2)

/images/news/2018/futsal kadeti.jpg