FS Vojvodine

vojvodina
Adresa:
Bulevar Oslobođenja 92/5, 21000 Novi Sad
Predsednik:
Dragan Simović
Generalni sekretar:
Miodrag Cvijić
Kontakt telefon
021/ 420 – 885, 021/ 421 – 401
Faks:
021/ 6623 – 460
E-mail:
[email protected]