PROPISI

ODLUKA O NADLEŽNOSTIMA I RADU KOMISIJA 
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 3/2017
pdf

 

ODLUKA O NADLEŽNOSTIMA I RADU KOMISIJA I DRUGIH TELA

IZVRŠNOG ODBORA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

I – OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

            Ovom odlukom, u skladu sa Statutom i drugim aktima Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS), uređuju se pitanja u vezi nadležnosti i rada komisija i drugih tela Izvršnog odbora FSS (u daljem tekstu: komisije).

 

Član 2.

            U skladu sa odredbama Statuta komisije mogu biti stalne i privremene (ad hok).

            Stalne komisije imaju konsultativnu ulogu u FSS i one u svom radu izveštavaju Izvršni odbor.

            Privremene (ad hok) komisije formiraju se na određeno vreme i sa posebnim ovlašćenjima. Prilikom donošenja odluke o formiranju ovakve komisije, utvrđuju se i nadležnosti komisije.