PROPISI

PRAVILNIK O RADU SA POSREDNICIMA
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 3/2017
pdf
PRAVILNIK O RADU SA POSREDNICIMA
Datum donošenja: 27.09.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. Br. 22/2017
 pdf

 

P R A V I L N I K

O RADU SA POSREDNICIMA

 

 I -OSNOVNE ODREDBE

 
 

Član 1.

           Ovaj Pravilnik sadrži minimum standarda/uslova koji svaki nacionalni savez treba da primenjuje na nacionalnom nivou a vezano za rad sa posrednicima.

 

Član 2.

           Pod posrednikom u smislu ovog Pravilnika, podrazumeva se domaće fizičko ili pravno lice koje za naknadu ili bez naknade zastupa igrače i/ili klubove u pregovorima, sa ciljem da zaključi ugovor o radu ili zastupa klubove u pregovorima sa ciljem zaključenja ugovora o transferu.