PROPISI

ODLUKA O IZBORU STRUČNOG VEĆA CENTRA
Datum donošenja: 4.03.2015
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 9/2015
pdf

 

O D L U K A

O IZBORU STRUČNOG VEĆA CENTRA ZA EDUKACIJU

FUDBALSKIH TRENERA FSS

 
 

Član 1.

Stručno veće Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS bira se u sledećem sastavu:

 

  1. OSTOJIĆ Miloljub, predsednik

  2. TUMBAKOVIĆ Ljubiša, član

  3. KOSANOVIĆ Milorad, član

  4. NIKOLIĆ Marko, član

  5. STOJANOVIĆ dr Marko, član

  6. MILOSAVLJEVIĆ dr Voja, član

  7. VESELINOVIĆ Miloš, član

 

Članovi Stručnog veća iz stava 1. ove odluke biraju se na period od 4 (četiri) godine.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu FSS "Fudbal".