PROPISI

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA EDUKACIJU
Datum donošenja: 21.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 25/2017
pdf

 

PRAVILNIK

O RADU CENTRA ZA EDUKACIJU TRENERA

FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

I – OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom se uređuje način i organizacija rada Centra za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Centar). Materija koju Pravilnik obuhvata je u direktnoj vezi sa obrazovanjem za sticanje znanja i licenci trenerskog nivoa u skladu sa Trenerskom konvencijom i direktivama UEFA, kao i ostalih stručnih kadrova od značaja za razvoj fudbala na teritoriji Srbije

i to:

 

• upravljanje i organizacija Centra,

• način i organizacija vođenja obrazovnog procesa za sve nivoe predviđene Pravilnikom,

• uslovi za upis kandidata,

• trajanje obrazovanja različitih nivoa,

• način organizovanja i procedure provere stečenih znanja,

• prava i obaveze polaznika Centra,

• sačinjavanje internih akata Centra,

• druga pitanja u vezi sa radom Centra.