PROPISI

ODLUKA O LICU ODGOVORNOM ZA NADZOR
Datum donošenja: 4.03.2015
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 9/2015
pdf

 

ODLUKA

O IMENOVANJU LICA ODGOVORNOG ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM MERA ZA SPREČAVANJE DOPINGA

 

Član 1.

Određuje se dr Miodrag Mladenović kao odgovorno lice u Fudbalskom savezu Srbije za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju lica odgovornog za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga (Službeni list FSS "Fudbal", broj 5/2014).

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom listu FS Srbije "Fudbal".