PROPISI

PRAVILNIK O PREVENCIJI I SPREČAVANJU NAMEŠTANJA UTAKMICA
Datum donošenja: 06.12.2012
Službeni list FSS "Fudbal",Broj 12/2013
pdf

 

PRAVILNIK O PREVENCIJI I SPREČAVANJU NAMEŠTANJA UTAKMICA

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o prevenciji i sprečavanju nameštanja utakmica (u da­ljem tekstu „Pravilnik“) je osnovni dokument kojim se definiše osnov i način prevencije i sprečavanja nameštanja fudbalskih utakmica u okviru Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS) i njime se ure­đuju pitanja koja se odnose na:

– opredeljenost FSS za prevenciju i sprečavanje nameštanja utakmica;

– definisanje termina;

– organizaciju sprečavanja nameštanja utakmica u FSS i zadatke;

– status, zadatke, način i osnov rada oficira za integritet FSS;

– komunikaciju informacija;

– postupanje po saznanju o nameštanju utakmice;

– preduzmanje akcija kada dođe do sumnje;

– kontakte sa javnošću;

– tajnost podataka.