PROPISI

FIFA PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM UTAKMICAMA
pdf

 

FIFA PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM UTAKMICAMA

 

DEFINICIJE

 

U ovom pravilniku pojmovi koji su navedeni u nastavku definišu se kako sledi:

 

1. Klupska ekipa: ekipa koja predstavlja klub koji je direktno ili indirektno pridružen članu.

 

2. Konfederacija; grupa saveza priznatih od strane FIFA koji pripadaju istom kontinentu (ili geografskom regionu koji mu se može pripisati).

 

3. Domaća ekipa: ekipa koja se sastoji od igrača registrovanih za različite klubpske timove učlanjene u jednog Člana (tj. koja predstavlja ligu Člana ili regionalni savez).

 

4. Međunarodna utakmica: utakmica između dve ekipe koji pripadaju različitim Članovima ili utakmica u kojoj učestvuje improvizovana ekipa. U svrhe odobrenja, svaka utakmica ili takmičenje koje se odigrava između dve ekipe koje pripadaju istom Članu ali u trećoj zemlji smatraće se međunarodnom utakmicom ili takmičenjem.

 

5. Međunarodna "A" utakmica: utakmica u kojoj oba člana postavljaju svoju prvu reprezentaciju ("A" reprezentaciju).

 

6. Član: savez koga je Kongres FIFA primio u članstvo FIFA.

 

7. Reprezentacija: ekipa koja predstavlja Člana.

 

8. Improvizovana ekipa: ekipa koja se (na bazi: jednokratno) sastavi od aktivnih igrača registrovanih za klubove koji se takmiče u ligi najvišeg ranga Člana,a nisu članovi istog Člana.

 

9. Treća zemlja: teritorija Člana na kojoj će se odigrati utakmica ili takmičenje, i kojoj nije pridružena nijedna od ekipa koje učestvuju u toj utakmici ili takmičenju.

 

PRIMEDBA: Pojmovi koji se odnose na pravna lica primenjivi su za oba pola. Svaki pojam u jednini važi i za množinu i obratno.