PROPISI

UPUTSTVO O MEDICINSKIM PREGLEDIMA
Datum donošenja: 08.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal",Van. br. 1/2007
pdf

 

UPUTSTVO O MEDICINSKIM (SISTEMATSKIM I KONTROLNIM) PREGLEDIMA IGRAČA, TRENERA I SUDIJA

 

Član 1.

Radi utvrđivanja zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti igrača, trenera i sudija, za treninge i takmičenje, oni se moraju obavezno pregledati dva puta godišnje (igrači i sudije), odnosno jedan put godišnje (treneri).

 

Član 2.

Medicinski sistematski pregled koji se obavlja jedanput godišnje za igrače, sudije i trenere sastoji se iz dva dela (A i B).

A - PREGLEDA

Lekarski pregled koji podrazumeva:

- merenje krvnog pritiska i pulsa

- merenje telesne težine i visine

- pregled ekstremiteta i kičmenog stuba

- uzimanje EKG-a u miru i naporu (ergometrija)

- auskultacija srca i pluća

Spiometrijski pregled

Ehokardiografski pregled

Oftalmološki pregled

Otorinolaringološki pregled