PROPISI

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI
Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br 1/2007
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 09.11.2012
Službeni list FSS "Fudbal",Broj 46/2012
pdf

 

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI ČLANOVA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom se, u skladu sa propisima Fudbalskog saveza Srbije   (u daljem tekstu: FSS), Svetske fudbalske organizacije

(FIFA) i Unije Evropskih Fudbalskih Saveza (UEFA), uređuju pitanja u

vezi sa medicinskom zaštitom članova FSS.

 

Član 2.

Aktivni igrači, treneri, sudije i delegati moraju se medicinski pregledati, na osnovu čega se određuje njihova zdravstvena, fizička   i   psihička   sposobnost   za   trening   i   takmičenje,   odnosno, obavljanje službene dužnosti.

 

Član 3.

Medicinski pregledi igrača, sudija i delegata obavljaju se obavezno dva puta godišnje, a trenera jedanput godišnje, pred početak takmičarske godine.

 

Član 4.

Medicinski pregledi (sistematski i kontrolni) igrača, trenera, sudija i delegata obavljaju se po propisanom uputstvu Medicinske komisije FSS, a po principima jedinstvene medicinske doktrine.

Sistematski i   medicinski pregledi i   provera fizičke spreme vršiće se po posebnom donetom uputstvu.

 

Član 5.

Medicinsku zaštitu igrača i rad sa njima mogu vršiti u klubu lekari i medicinsko osoblje (maseri-fizioterapeuti) sa licencom FSS za Super i Prvu ligu, odnosno sa licencom teritorijalnih fudbalskih saveza, koji rukovode sa odgovarajućim takmičenjem.

X