PROPISI

OSNOVNI PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM RADU
Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 1/2007
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 15.07.2009
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 1/2009
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 21.07.2010
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 1/2010
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 11.07.2011
Službeni list FSS "Fudbal",Br 6/2011
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 10.07.2013
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br.3/2013
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 29.01.2018
Službeni list FSS "Fudbal", Van.br.1/2018
pdf

 

OSNOVNI PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM RADU U ORGANIZACIJAMA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

I - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Osnovni pravilnik o stručno-pedagoškom radu u organizacijama FS Srbije (u daljem tekstu: Osnovni pravilnik), sadrži osnovne smernice i okvirne odredbe stručno-pedagoškog rada i obuhvata uslove za realizaciju postavljenih načela.

Osnovnim pravilnikom utvrđuje se nivo stručno-- pedagoškog rada u organizacijama FSS i odgovarajući instrumenti koji će osigurati organizacione, kadrovske, materijalne, programske osnove i druge preduslove za trajno i sistematsko unapređivanje kvaliteta fudbalskog sporta i razvijanje vrhunskog stvaralaštva.

 

II - JEDINSTVENI SISTEM STRUČNO-PEDAGOŠKOG RADA

 

Član 2.

Jedinstveni sistem stručno-pedagoškog rada u fudbalskim organizacijama temelji se na izučavanju i modeliranju fudbalske igre, na izučavanju i modeliranju stvaranja i razvoja igrača i razvojnih stanja sportske forme, u procesu obuke i treninga putem multidisciplinarnog, naučnog i stručnog pristupa za sve uzrasne kategorije igrača.

 

Član 3.

Jedinstven sistem stručno-pedagoškog rada u FSS prioritetno osigurava minimum stručno-pedagoškog rada u okviru pojedinih fudbalskih organizacija i njihovih saveza, povezujući ga u funkcionalnu celinu.