PROPISI

PRAVILNIK O FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA FSS
Datum donošenja: 06.06.2007
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 1/2007
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 27.06.2012
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2012
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 10.07.2013
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2013
pdf
IZMENE I DOPUNE
Datum donošenja: 15.06.2017
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 3/2017
pdf

 

PRAVILNIK O FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA

 I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o fudbalskim   takmičenjima Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: Pravilnik), sadrži osnovne odredbe o sistemu stalnih takmičenja i opšte uslove takmičenja na području i u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije (u daljem tekstu: FSS).

 

 Član 2.

Sve javne utakmice na teritoriji FSS, u organizaciji fudbalskih saveza i njihovih organa, organizacija i članova, igraju se po Pravilima fudbalske igre koja donosi Međunarodni bord, a objavljuje Svetska fudbalska organizacija (FIFA) .

Odluke za primenu Pravila fudbalske igre u okviru ovlašćenja Međunarodnog borda, kao i bliža uputstva za primenu tih odluka donosi Izvršni odbor FSS.

Službeni tekst Pravila fudbalske igre sa odlukama FSS za primenu   Pravila   fudbalske   igre   i   uputstvima   objavljuje   FSS   u Službenom listu "Fudbal" (u daljem tekstu: "Fudbal").