PROPISI

STATUT FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE
Datum donošenja: 28.08.2017.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 18/2017
pdf
IZMENA I DOPUNA STATUTA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE
Datum donošenja: 14.05.2019.
Službeni list FSS "Fudbal", Van. br. 7/2019
pdf

 

STATUT FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

I - DEFINICIJE

Dole navedeni nazivi označavaju sledeće:

Arbitražni sud:                      Sportski sud koji deluje umesto redovnog suda;

CAS:                                   Arbitražni sud za sport u Lozani (Švajcarska)

IFAB:                                   Odbor međunarodnog fudbalskog saveza;

FSS:                                    Fudbalski savez Srbije;

FIFA:                                   Federation Internationale de Football Association (Međunarodni fudbalski savez)

Fudbal:                                igra koju kontroliše FIFA i koja se organizuje u skladu sa pravilima igre;

Liga:                                   grupa klubova kao pravno telo na teritoriji Srbije, a koja je u nadležnosti Fudbalskog saveza Srbije;

Član:                                  svako pravno lice ili pojedinac koji je primljen u članstvo FSS u skladu sa Statutom FSS;

Službena lica:                      svi članovi odbora, komisija, treneri, sudije, pomoćne sudije kao i ostale osobe koje su odgovorne za tehnička, medicinska i                                           admistrativna pitanja u FSS, ligi ili klubu;

Redovni sud:                       državni sud koji je nadležan za javne i privatne pravne sporove;

Igrač:                                 igrač fudbala koji je registrovan kod FSS;

Teritorijalni fud. savez          fudbalska organizacija na teritoriji Srbije koja je podređena ili je u nadležnosti Fudbalskog saveza Srbije;

UEFA:                                 Union des Associations Européennes de Football (Evropski fudbalski savez).