PROPISI

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA
word
pdf

 

SPORAZUM

o ustupanju igrača

 

             1. Fudbalski klub ____________________ iz __________________ ustupa svoga igrača ____________________ Fudbalskom klubu

____________________ iz ___________________.

 

            2. Igrač ____________________ je ustupljen na vreme od ________ 20___ do _____ 20__ god, odnosno do početka letnjeg – zimskog

prelaznog roka 20___godine.

            3. Fudbalski klub koji ustupa igrača nema pravo na materijalnu naknadu od kluba kome ga je ustupio. Za svako ustupanje igrača važe ista pravila koja važe i za transfer igrača, uključujući odredbe o naknadi troškova uloženih za obuku i razvoj igrača, kompenzacije za trening i princip solidarnosti.

             4. Ustupljen igrač postaje privremeni član kluba kome je ustupljen i njegova registracija obavezno se objavljuje kao privremena po čl. 30/9. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS.

            5. Клубови могу посебним споразумом - анексом везаним за споразум о уступању посебно утврдити право клуба који прима играча по основу уступања на накнаду трошкова уложених за обуку и развој играча, компензације за тренинг и принцип солидарности, као и све остале уговорене обавезе (финансијске, осигурање и сл.), уз обавезну сагласност и потпис играча.

            6. Споразум је израђен у 6 (шест) истоветних примерака и по један доставља: клубовима, играчу, надлежним савезима у којима је закључен, односно савезу у коме је играч регистрован по споразуму о уступању играча и који објављује привремену регистрацију и надлежној асоцијацији клубова.